Supplementering med D-vitamin förändrar genuttrycket i de vita blodkropparna

Epidemologiska studier har länge indikerat att adekvata nivåer av D-vitamin är avgörande för att motverka tumörer i kroppen. Flera studier in vitro påvisar också att D-vitamin reglerar gener för immunförsvaret. I en ny dubbelblind randomiserad pilotstudie in vivo så visar forskare att supplementering med D-vitamin vid brist eller otillräckliga nivåer förändrar genutrycket i vita blodkroppar hos friska vuxna människor.

Pilotstudien utfördes på 8 vuxna friska personer – både män och kvinnor i åldrna 18 och uppåt – varav 3 fick 400 IE och 5 fick 2000 IE vitamin D3 om dagen under 8 veckor. 4 av deltagarna hade brist på D-vitamin innan studiens start medan de övriga 4 hade otillräckliga eller tillräckliga mängder. Studien utfördes under vintern för att minimera solens effekt på d-vitaminnivåerna. Efter de 8 veckorna mätte man genuttryck i vita blodcellerna hos samtliga testdeltagare. I båda grupperna så fann man statistiskt signifikant förändring i uttryck hos 291 gener vara 82 minskade kraftigt och 209 ökade kraftigt i uttryck. Flera av dessa har etablerad koppling till cancer sedan tidigare.

Innan supplementering så var det klara skillnader i genuttryck mellan gruppen som hade brist och gruppen som hade otillräcklig / tillräcklig d-vitaminstatus. Efter supplementering så var genuttrycket liknande i båda grupperna men man fann en trend mot kraftigare genuttryck i gruppen som fick 2000 IE. Studien visar att all sorts förbättring av D-vitaminstatus oavsett utgångsläge påverkar genuttrycket i rätt riktning.

Hossein-nezhad A, Spira A, Holick MF (2013). Influence of Vitamin D Status and Vitamin D3 Supplementation on Genome Wide Expression of White Blood Cells: A Randomized Double-Blind Clinical Trial. PLoS ONE 8(3): e58725. doi:10.1371/journal.pone.0058725.