Villkor

På den här webbplatsen kan du tillgå information om D-vitamin. Vi som driver webbplatsen presenterar informationen i utbildningssyfte. Vi gör vårt yttersta för att presentera korrekta fakta men vi garanterar inte att informationen är korrekt och vi sysslar ej med medicinsk rådgivning. Vidare tar vi inget ansvar för konsekvenserna av ditt besökande av webbplatsen och ditt eventuela agerande efter informationen som presenteras här. Du besöker webbplatsen och agerar i enlighet med dess informationen helt på egen risk.

Du kan kommentera nyhetsposter på den där webbplatsen. Vi förbehåller oss den exklusiva rätten att publicera och ta bort dina kommentarer på webbplatsen.

På den här webbplatsen finns det länkar till utomstående webbplatser som ej opererar under dessa villkor. Vi råder dig att granska villkoren hos alla utomstående webbplatser.