Vitamin D3-tillskott olika effektivt beroende på arvsanlag

En ny studie från Thailand visar att ökningen av blodnivåerna av d-vitamin vid supplementering skiljer sig mellan olika försöksobjekt beroende på genen för d-vitaminreceptorn. 39 deltagare fick antingen 400mg vitamin d3 eller 400mg vitamin d2 under 3 månader. De som fick vitamin d3 tenderade att ha högre nivåer a d-vitamin i blodet än dem som fick d2. Dock fanns det variation bland deltagarna som fick d3 där vissa ökade väldigt lite medan det bland dem som fick d2 inte sågs någon skillnad. Dem som fick dåliga resultat av D3 visade sig ha en annan genetisk uppsättning för d-vitaminreceptorn. Läs hela studien här.