Koppling mellan d-vitaminbrist och anemi bland barn

En ny studie publicerad i The Journal of Pediatrics visar på samband mellan låga nivåer av d-vitamin och anemi bland barn.

Tvärsnittstudien utfördes på 10410 barn och ungdomar i åldrarna 1-21 år. Anemi definerades som lägre hemoglobinvärde än 5:e percentilen för kön och ålder. Man fann signifikant högre hemoglobinvärden bland dem i 75:e percentilen och uppåt för 25-hydroxyvitamin D status jämfört med dem som hade lägre nivåer än 20ng/ml i blodet.

En mycket intressant studie även om mekanismen inte är helt klarlagd. I en äldre studie från 1992 så fann man liknande samband mellan d-vitamin och järnstatus. Efter instramuskulär supplementering med järn så ökade även d-vitaminnivåerna i blodet. Mekanismen som föreslogs av författarna var att d-vitamin absorberas bättre med högre hemoglobinvärde i kroppen. Det bör även noteras att själva konverteringen av D-vitamin i levern från kolekalciferol till 25-hydroxyvitamin D kräver järn.

Meredith A. Atkinson, Michal L. Melamed, Juhi Kumar, Cindy N. Roy, Edgar R. Miller III, Susan L. Furth, Jeffrey J. Fadrowski. Vitamin D, Race, and Risk for Anemia in Children. The Journal of Pediatrics: published online 10 October 2013.