Probiotika höjer serumnivåerna av D-vitamin

En ny studie visar att supplementering med probiotika höjer nivåerna av D-vitamin i blodet med i snitt 25%. Den dubbleblinda placebokontrollerade studien utfördes över loppet av 13 veckor på 127 vuxna individer med högt kolesterol men i övrigt fullt friska. Den stam av probiotika som användes var L. reuteri NCIMB 30242. Den främsta observerad effekten var minskade nivåer av LDL-kosterol. När man kontrollerade effter fettlösliga vitaminer så var det ingen skillnad mellan grupperna med avseende på serumnivåer av vitamin A, E eller betakaroten. Dock fann man signifikanta skillnader i serumnivåerna av vitamin D3.

Den exakta mekanismen är inte klarlagd men antagligen gynnar mjölksyrebakterien upptaget av D-vitamin från maten. Om liknande effekt erhålles från annan probiotiska är oklart. Men ämnet förtjänar helt klart mer forskning.

Mitchell L. Jones, MD, PhD1,2,†, Christopher J. Martoni, PhD2,† and Satya Prakash, PhD1,2. Oral supplementation with probiotic L. reuteri NCIMB 30242 increases mean circulating 25-hydroxyvitamin D: a post-hoc analysis of a randomized controlled trial. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism April 22, 2013 jc.2012-4262.