Brist

Brist på D-vitamin är mycket vanligt i västvärlden. Symptomen är framför allt dåligt immunförsvar, skört skelett och muskelsvaghet. Vitamin D3 eller kolekalciferol som det egentligen heter är ett prohormon som reglerar över 3 procent av våra gener. Det bildas genom genom en reaktion mellan solljus och kolesterol i huden och är bland annat inblandat i metabolismen av kalcium som är stommen i vårt skelett. Vitamin D har även visat sig reglera blodsocker, humör och immunförsvar. Bland annat så är låga nivåer av D-vitamin associerade med depression, ökad cancerrisk, diabetes, ökad fettinlagring och låga testosteronnivåer.

Det går att få i sig vitamin D via fet animalisk kost såsom lax men under sommarmånaderna är solen en överlägsen källa. Det är främst på vintern som man bör tänka på att få i sig tillräckliga mängder via maten och kosttillskott.

Hur vet jag om jag har brist?

Den medicinska definitionen av brist är när nivårna av 25-hydroxy-vitamin D (25-OH-D) i blodet är lägre än 20 ng/ml (50 nmol/L). 21-29 ng/ml (50-72.5 nmol/L) betraktas som otillräckligt och flera relativt nya studier indikerar att det krävs närmare 40 ng/ml (100 nmol/L) för att uppnå optimal hälsa. Den exakta mängden som krävs är antagligen individuell. Vissa forskningsgrupper propagerar för ända upp emot 80 ng/ml (200 nmol/L) men det finns inte några kliniska studier som påvisar någon fördel på sikt med så höga mängder i blodet. Vid ett oralt dagligt intag på 4000 IU (100 mcg) över loppet av 6 månader så tenderar nivåera av vitamin D i blodet att plana ut strax under 40 ng/ml (100nmol/L) vilket enligt kliniska studier är ett säkert intag och en säker nivå för vuxna friska individer. 1

Det är också vid intag mellan 75-100 nmol/L om dagen som man uppnår optimal ratio mellan PTH och D-vitamin. PTH är ett hormon som reglerar mängden kalcium i blodet. Har man höga nivåer av PTH i blodet så är det ett tecken på att man inte får i sig tillräckligt med kalcium. Kosten i sig innehåller vanligtvis tillräckligt med kalcium men mängden kalcium som kroppen tar upp från maten beror i mångt och mycket på personens D-vitaminstatus. D-vitaminbrist minskar kalciumupptaget från kosten och leder ofrånkomligen till förhöjda nivåer av PTH i blodet vilket i långa loppet leder till urkalkat skelett. Fullgoda nivåer av D-vitamin ger ett fullgott upptag av kalcium från maten och lägger grunden för ett starkt skelett.

Brist hos barn

Brist hos barn är mycket allvarligt och kan leda till engelska sjukan, eller rakitis som det också kallas. Vad som händer är att skelettet blir mjukt och kan med tiden deformeras. Tänderna tenderar också att bli svaga. Andra symptom är muskelsvaghet, så kallad rakitis myopati, och dålig kroppslig tillväxt. Alla former av rakitis beror väl att bemärka inte på näringsbrist utan det kan även vara andra sjukdomar eller underliggande genetiska problem som ligger till grund.

Depression

Brist på d-vitamin är associerat med depression och studie har visat att en hög oral engångsdos med vitamin D är effektivare mot depression än 3 veckors ljusbehandling.

Brist hos äldre

Hos äldre yttrar sig d-vitaminbrist främst i form av skört skelett, muskelsvaghet, och ökad dödlighet. 2

Referenser

1. Reinhold Vieth, Pak-Cheung R Chan, and Gordon D MacFarlane. Efficacy and safety of vitamin D3 intake exceeding the lowest observed adverse effect level. Am J Clin Nutr February 2001 vol. 73 no. 2 288-294.

2. Stefan Pilz, Harald Dobnig, Giel Nijpels, Robert J. Heine†, Coen D. A. Stehouwer, Marieke B. Snijder, Rob M. van Dam, and Jacqueline M. Dekker. Vitamin D and mortality in older men and women. Clinical Endocrinology (2009) 71, 666–672.