D-vitamin förbättrar återhämtning efter styrketräning

En ny studie utförd av forskare vid University of Utah, Salt Lake City, visar att nivåerna av vitamin D3 i blodet just innan intensiv styrketräning för ben mycket väl förutsäger muskelsvaghet direkt efter träning såväl som 2 och 3 dagar efter träning. Ju lägre d-vitaminnivåer i blodet, desto svagare är musklerna direkt efter träning och 2 och 3 dagar efter träning.

Studien utfördes på 14 vuxna, friska, och rekreationstränade individer. Man tog blodprov 28 dagar innan träning och just innan träning för att mäta serumnivåerna av vitamin d3. Själva träningen gick till så att ett ben tränades och det andra benet fick vara kontroll. Innan träningen gick av stapeln så säkerställde man att benstyrkan var likvärdig i båda benen för deltagarna. Träningen bestod av enbent benpress 10 set a 10 repetitioner med 20 sekunders vila mellan seten. Belastningen var 75% av kroppsvikten. Därefter mätte man maximal isometrisk styrka i båda benen vid 4 tillfällen. Direkt efter träning, 1 dygn efter träning, 2 dygn efter träning och 3 dygn efter träning. De invivider som hade högre nivåer av vitamin D3 innan träningen hade betydligt mindre styrkeskillnad mellan benen vid alla tillfällen förutom 1 dygn efter träning.

Studien visar att musklerna återhämtar sig bättre efter träning ju högre D-vitaminnivåer man har. Vitamin D är inte bara bra för benhälsa och immunförsvar. Det hjälper en att bygga muskler också.

Tyler Barker et al. Higher Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations Associate with a Faster Recovery of Skeletal Muscle Strength after Muscular Injury. Nutrients 2013, 5, 1253-1275