Vitamin D skyddar mot infektion i luftvägarna

Akuta luftvägsinfektioner ansvarar för 10% av alla ambulansutryckningar / akutenbesök i USA och stod för 2.65 miljoner dödsfall över världen i stort år 2013. Enligt en metastudie publicerad i British Journal of Medicine så skyddar d-vitamin mot akuta infektioner i luftvägarna. Man valde ut och analyserade 25 kontrollerade randomiserade studier från vilka man i sin tur extraherade individuella mätdata för totalt 10 933 personer motsvarande 96.6% av totala deltagarantalet. Skyddande effekt av dvitaminsupplementering sågs främst hos deltagare med låga d-vitaminnivåer (<25 nmol/L vilket är definition av brist enligt brittiska hälsodepartementet) samt dem som inte fick bolusdoser av d-vitamin. Bolusdos innebär en enstaka jättedosering av d-vitamin i trakterna av 30,000 IE som alltså gavs utöver reguljär supplementering till utvalda deltagarsegment. Man kontrollerade för ålder, kön, vikt, längd, etnicitet, serumnivåer av d-vitamin, vaccination mot influensa, samt kroniska respiratoriska sjukdomar.

Adrian R Martineau et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ 2017;356:i6h