Category Archives: Nyheter

Vetenskapliga nyheter och rön om D-vitamin.

Vitamin D skyddar mot infektion i luftvägarna

Akuta luftvägsinfektioner ansvarar för 10% av alla ambulansutryckningar / akutenbesök i USA och stod för 2.65 miljoner dödsfall över världen i stort år 2013. Enligt en metastudie publicerad i British Journal of Medicine så skyddar d-vitamin mot akuta infektioner i luftvägarna. Man valde ut och analyserade 25 kontrollerade randomiserade studier från vilka man i sin […]

Vitamin D3-tillskott olika effektivt beroende på arvsanlag

En ny studie från Thailand visar att ökningen av blodnivåerna av d-vitamin vid supplementering skiljer sig mellan olika försöksobjekt beroende på genen för d-vitaminreceptorn. 39 deltagare fick antingen 400mg vitamin d3 eller 400mg vitamin d2 under 3 månader. De som fick vitamin d3 tenderade att ha högre nivåer a d-vitamin i blodet än dem som […]

Koppling mellan d-vitaminbrist och anemi bland barn

En ny studie publicerad i The Journal of Pediatrics visar på samband mellan låga nivåer av d-vitamin och anemi bland barn. Tvärsnittstudien utfördes på 10410 barn och ungdomar i åldrarna 1-21 år. Anemi definerades som lägre hemoglobinvärde än 5:e percentilen för kön och ålder. Man fann signifikant högre hemoglobinvärden bland dem i 75:e percentilen och […]

Koppling mellan inskränkt rörlighet och låga nivåer av d-vitamin bland äldre

I en ny studie av två oberoende kohorter från Longitudinal Aging Study Amsterdam så fann man ett starkt samband mellan d-vitaminstatus och förmåga att utföra dagliga funktionella rörelser bland äldre människor. Den yngre kohorten utgjordes av 725 deltagare i åldrarna 55-65 år och den äldre kohorten utgjordes av 1237 deltagare i åldrarna 65-88 år. Deltagarna […]

Probiotika höjer serumnivåerna av D-vitamin

En ny studie visar att supplementering med probiotika höjer nivåerna av D-vitamin i blodet med i snitt 25%. Den dubbleblinda placebokontrollerade studien utfördes över loppet av 13 veckor på 127 vuxna individer med högt kolesterol men i övrigt fullt friska. Den stam av probiotika som användes var L. reuteri NCIMB 30242. Den främsta observerad effekten […]

D-vitamin förbättrar återhämtning efter styrketräning

En ny studie utförd av forskare vid University of Utah, Salt Lake City, visar att nivåerna av vitamin D3 i blodet just innan intensiv styrketräning för ben mycket väl förutsäger muskelsvaghet direkt efter träning såväl som 2 och 3 dagar efter träning. Ju lägre d-vitaminnivåer i blodet, desto svagare är musklerna direkt efter träning och […]

Den optimala D-vitamindosen för spädbarn är omstridd

I nyligen presenterade resultat från en klinisk studie så visar forskare att det krävs 4 gånger den rekommenderade dosen av vitamin D för att uppnå vad som anses vara optimala nivåer av D-vitamin i blodet hos 100% av alla spädbarn. Den universalt rekommenderade dosen för spädbarn är 400 IE om dagen och den har historiskt […]

Supplementering med D-vitamin förändrar genuttrycket i de vita blodkropparna

Epidemologiska studier har länge indikerat att adekvata nivåer av D-vitamin är avgörande för att motverka tumörer i kroppen. Flera studier in vitro påvisar också att D-vitamin reglerar gener för immunförsvaret. I en ny dubbelblind randomiserad pilotstudie in vivo så visar forskare att supplementering med D-vitamin vid brist eller otillräckliga nivåer förändrar genutrycket i vita blodkroppar […]

Norge på väg att höja rekommenderat dagligt intag av vitamin D

Det norska livsmedelsverket, Mattillsynet, har fastställt att det nuvarande rekommenderade dagliga intaget D-vitamin på 10 mcg (400 IE) är för lågt. Man föreslår att fördubbla RDI till 20 mcg (800 IE) för hela befolkningen. Enligt deras egna beräkningar så når mindre än hälften av befolkningen upp till de nuvarande rekommendationerna. Det rekommenderade intaget a vitamin […]

Fetma minskar D-vitamin i blodet

Det har sedan länge varit känt att fetma har en koppling till lägre nivåer av D-vitamin i blodet. Därtill är det väl etablerat att feta personer kräver högre doser av D-vitamin för att uppnå hälsosamma nivåer. Det har dock varit oklart om brist på D-vitamin leder till fetma eller om fetma leder till brist på […]