D-vitamin är fundamentalt för människan

D-vitamin, eller vitamin D3 även känt som kolekalciferol, är fundamentalt för vår biologi. Varenda cell i kroppen har receptorer för D-vitamin som tillverkas i huden genom en reaktion mellan solljus och kolesterol. Det reglerar våra gener, vårt immunförsvar, vår mentala hälsa, vår skelettmetabolism, vårt blodsocker, och våra hormonnivåer. Trots att det är så viktigt för vår hälsa så är det extremt vanligt med d-vitaminbrist i utvecklade länder där folk spenderar mycket tid inomhus. Särskilt här uppe i norr där det är för dåligt med solljus under större delen av året.

På den här webbplatsen kan du lära dig allt du behöver om d-vitamin. Vetenskapliga nyheter, vilken mat som är bäst, vilka kosttillskott som är bäst, och hur du får ut det mesta från solen med minsta möjliga risk.

NyheterVitamin D skyddar mot infektion i luftvägarna

Akuta luftvägsinfektioner ansvarar för 10% av alla ambulansutryckningar / akutenbesök i USA och stod för 2.65 miljoner dödsfall över världen i stort år 2013. Enligt en metastudie publicerad i British Journal of Medicine så skyddar d-vitamin mot akuta infektioner i luftvägarna. Man valde ut och analyserade 25 kontrollerade randomiserade studier från vilka man i sin […]

Vitamin D3-tillskott olika effektivt beroende på arvsanlag

En ny studie från Thailand visar att ökningen av blodnivåerna av d-vitamin vid supplementering skiljer sig mellan olika försöksobjekt beroende på genen för d-vitaminreceptorn. 39 deltagare fick antingen 400mg vitamin d3 eller 400mg vitamin d2 under 3 månader. De som fick vitamin d3 tenderade att ha högre nivåer a d-vitamin i blodet än dem som […]

Koppling mellan d-vitaminbrist och anemi bland barn

En ny studie publicerad i The Journal of Pediatrics visar på samband mellan låga nivåer av d-vitamin och anemi bland barn. Tvärsnittstudien utfördes på 10410 barn och ungdomar i åldrarna 1-21 år. Anemi definerades som lägre hemoglobinvärde än 5:e percentilen för kön och ålder. Man fann signifikant högre hemoglobinvärden bland dem i 75:e percentilen och […]

Koppling mellan inskränkt rörlighet och låga nivåer av d-vitamin bland äldre

I en ny studie av två oberoende kohorter från Longitudinal Aging Study Amsterdam så fann man ett starkt samband mellan d-vitaminstatus och förmåga att utföra dagliga funktionella rörelser bland äldre människor. Den yngre kohorten utgjordes av 725 deltagare i åldrarna 55-65 år och den äldre kohorten utgjordes av 1237 deltagare i åldrarna 65-88 år. Deltagarna […]

Probiotika höjer serumnivåerna av D-vitamin

En ny studie visar att supplementering med probiotika höjer nivåerna av D-vitamin i blodet med i snitt 25%. Den dubbleblinda placebokontrollerade studien utfördes över loppet av 13 veckor på 127 vuxna individer med högt kolesterol men i övrigt fullt friska. Den stam av probiotika som användes var L. reuteri NCIMB 30242. Den främsta observerad effekten […]