Koppling mellan inskränkt rörlighet och låga nivåer av d-vitamin bland äldre

I en ny studie av två oberoende kohorter från Longitudinal Aging Study Amsterdam så fann man ett starkt samband mellan d-vitaminstatus och förmåga att utföra dagliga funktionella rörelser bland äldre människor. Den yngre kohorten utgjordes av 725 deltagare i åldrarna 55-65 år och den äldre kohorten utgjordes av 1237 deltagare i åldrarna 65-88 år. Deltagarna fick besvara frågor om förmågan och svårighetsgraden att utföra 6 funktionella rörelser i det dagliga livet.

Man fann att den äldre kohortgruppen vid uppföljning efter 3 år hade en inskränkning av funktionell rörelseförmåga som förutsades väl av deras d-vitaminnivåer 3 år innan. I den yngre kohortgruppen så var det först vid uppföljning efter 6 år som ett samband sågs. Låga d-vitaminnivåer är alltså associerade med inskränkt rörlighet hos äldre människor, och ju äldre, desto starkare samband.

E. Sohl, N. M. van Schoor, R. T. de Jongh, M. Visser, D. J. H. Deeg and P. Lips. Vitamin D Status Is Associated With Functional Limitations and Functional Decline in Older Individuals. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism July 17, 2013 jc.2013-1698.