Norge på väg att höja rekommenderat dagligt intag av vitamin D

Det norska livsmedelsverket, Mattillsynet, har fastställt att det nuvarande rekommenderade dagliga intaget D-vitamin på 10 mcg (400 IE) är för lågt. Man föreslår att fördubbla RDI till 20 mcg (800 IE) för hela befolkningen. Enligt deras egna beräkningar så når mindre än hälften av befolkningen upp till de nuvarande rekommendationerna. Det rekommenderade intaget a vitamin A förblir på samma nivå som tidigare.

Mattillsynet säger även att de kommer att utvärdera tillåten minimum och maximum dosering av vitamin D i kosttillskott. För närvarande är maximalt tillåtna mängden 2000 IU för barn under 10 och 4000 IU för barn och vuxna över 10 år.

Svenska livsmedelsverket rekommenderar för närvarande 400 IE om dagen. Antagligen kommer även denna rekommendation att lyftas under året som kommer.