Category Archives: Nyheter

Vetenskapliga nyheter och rön om D-vitamin.

Koppling mellan d-vitaminbrist och anemi bland barn

En ny studie publicerad i The Journal of Pediatrics visar på samband mellan låga nivåer av d-vitamin och anemi bland barn. Tvärsnittstudien utfördes på 10410 barn och ungdomar i åldrarna 1-21 år. Anemi definerades som lägre hemoglobinvärde än 5:e percentilen för kön och ålder. Man fann signifikant högre hemoglobinvärden bland dem i 75:e percentilen och […]

Koppling mellan inskränkt rörlighet och låga nivåer av d-vitamin bland äldre

I en ny studie av två oberoende kohorter från Longitudinal Aging Study Amsterdam så fann man ett starkt samband mellan d-vitaminstatus och förmåga att utföra dagliga funktionella rörelser bland äldre människor. Den yngre kohorten utgjordes av 725 deltagare i åldrarna 55-65 år och den äldre kohorten utgjordes av 1237 deltagare i åldrarna 65-88 år. Deltagarna […]

Probiotika höjer serumnivåerna av D-vitamin

En ny studie visar att supplementering med probiotika höjer nivåerna av D-vitamin i blodet med i snitt 25%. Den dubbleblinda placebokontrollerade studien utfördes över loppet av 13 veckor på 127 vuxna individer med högt kolesterol men i övrigt fullt friska. Den stam av probiotika som användes var L. reuteri NCIMB 30242. Den främsta observerad effekten […]

Supplementering med D-vitamin förändrar genuttrycket i de vita blodkropparna

Epidemologiska studier har länge indikerat att adekvata nivåer av D-vitamin är avgörande för att motverka tumörer i kroppen. Flera studier in vitro påvisar också att D-vitamin reglerar gener för immunförsvaret. I en ny dubbelblind randomiserad pilotstudie in vivo så visar forskare att supplementering med D-vitamin vid brist eller otillräckliga nivåer förändrar genutrycket i vita blodkroppar […]

Norge på väg att höja rekommenderat dagligt intag av vitamin D

Det norska livsmedelsverket, Mattillsynet, har fastställt att det nuvarande rekommenderade dagliga intaget D-vitamin på 10 mcg (400 IE) är för lågt. Man föreslår att fördubbla RDI till 20 mcg (800 IE) för hela befolkningen. Enligt deras egna beräkningar så når mindre än hälften av befolkningen upp till de nuvarande rekommendationerna. Det rekommenderade intaget a vitamin […]

Fetma minskar D-vitamin i blodet

Det har sedan länge varit känt att fetma har en koppling till lägre nivåer av D-vitamin i blodet. Därtill är det väl etablerat att feta personer kräver högre doser av D-vitamin för att uppnå hälsosamma nivåer. Det har dock varit oklart om brist på D-vitamin leder till fetma eller om fetma leder till brist på […]

Många D-vitamintillskott håller inte måttet

I en ny amerikansk studie publicerad den 11 februari så visar forskare att många d-vitamintillskott, av såväl farmakologisk grad (compounded) som vanlig (over the counter), ej har den potens som anges på etiketten. I studien så tog man tog slumpvis 5 piller ur varje burk och analyserade innehållet. Man fann stor variation inte bara mellan […]